Buradasınız: Ana Sayfa > KURUMSAL > Kalite Politikalarımız

Kalite Politikalarımız

 

Ayberksan ailesi olarak tüm çalışanlarımızın katılımıyla;

Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
• Müşteri taleplerini koşulsuz olarak tam ve zamanında karşılamak,
• Sistematik çalışarak kalite yönetim sistemlerinin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
• Kurumsal Riskleri belirlemek ve yönetmek.
•  Proseslerimiz ve teknik olanaklarımızla enerji ve atık miktarlarını, azaltmak için gerekli özeni göstermek ve bu yönde çalışmaları yapmak,
• Sürekli eğitim prensibimizle çalışanlarımızın yaşam kalitelerini artırıcı etkinlik ve eğitimlerde bulunmak,
• Her türlü faaliyetimizi yasalara ve mevzuatlara uygun olarak yerine getirmek,
• Şirket içinde ve dışında kuruluşun değerlerinin yaşama geçirilmesinde öncülük eden, çalışanlarına esin veren ve yetkilendiren esnek bir liderlik kültürü oluşturmak.

 

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikalarımız

• Kullanılan tüm kaynakların tüketimini en alt seviyeye indirerek, çevre kirliliği yaratan atıkları azaltmak,
• Kanun, yönetmelik ve standartlara titizlikle uymak,
•  Çalışanlarımızı iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı korumak,
•  Atık yönetimi ve sınıflandırılmasını kurallarını kesintisiz uygulamak,
• Sınıflandırılan atıkların sınıflarına göre ayrı ayrı toplamak,
• Toplanan atıkların atık depolama sahasında özelliklerine göre depolamak,
• Depolanan atıkların uygun yöntemlerle yetkilendirilmiş kuruluşlarca bertaraf edilmesini sağlamak,
• Doğal kaynak kullanımının azami seviyede tutmak,
• Ortam ve emisyon ölçümlerinin yasal mevzuatların belirlediği periyotlarda yapmak,

 

İnsan Kaynakları Politikası;

• Yeniliklere ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen nitelikli doğru iş gücünü, doğru iş için seçmek ve şirkete kazandırmak.

• Çalışmaktan heyecan, gurur ve keyif duyulan, çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak.

• Strateji ve süreçler doğrultusunda çalışanların hedef ve yetkinliklerinin değerlendirildiği adil, şeffaf, objektif bir performans sistemi kurarak çalışanları ödüllendirmek ve başarıya teşvik etmek.

•  Çalışanlarımızın verimlilik ve motivasyonunu artırmak amacıyla; ücret yönetim sistemi, ödül öneri sistemi, prim sistemi ve yan haklara yönelik politikaların oluşturulması sağlamak.

• Eğitim, kariyer ve gelişim planları hazırlayarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak.

• Şirket içi iletişim kanalları ile şeffaf ve güvene dayalı bir yönetişim anlayışı geliştirmek.

• Çalışanlarımızın beklentileri doğrultusunda memnuniyet düzeylerini ölçmek, ölçüm sonuçlarını sürekli iyileştirecek aksiyon planlarını oluşturmak.

• Çalışanlarımızla ilgili kararların; çalışanın cinsiyeti, yaşı, inancı, etnik kökeni, milliyeti, medeni durumu ve sağlık durumundan bağımsız olarak verilmesini ve şirketimizin sağladığı tüm imkânlardan tüm çalışanların eşit düzeyde faydalanmasını sağlamak.

• Etik kuralları oluşturmak ve yayılımını sağlamak.

     

Kurumsal İletişim Politikası;

• Paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmak.

• Politikalar ve stratejilerimizi çalışanlara ve tüm paydaşlara duyurmak.

•  İç ve dış iletişim stratejileri belirlemek, uygulamak ve gerekli görülen güncellemeleri yapmak.

• Vizyonumuzun içselleştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemek, kurum kültürü ve değerlerinin; çalışanların; iş yapma, karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde etkin olmasını sağlamak.

•  Müşterilerin ve diğer tüm paydaşların geri bildirimlerine hızlı ve etkili bir biçimde yanıt vermek.