logo

İhracat Genelgesi Yürürlükte

  • 25/01/2022

Bilindiği üzere 30.000 USD üzeri ihracat bedellerinin (hizmet ihracı, mikro ihracat ve transit ticaret hariç) yurda getirilme zorunluluğu vardır. İlgili genelgeye 31.12.2021 tarihinde getirilen ek madde ile;

30.000USD üzerindeki (istisnai durum ve ülkelere yapılan ihracatlar hariç) İBKB (ihracat bedeli kabul belgesi) ya da DAB (Döviz Alım Belgesi)'ne bağlanacak ihracat bedellerinin %25'inin TCMB'ye satış zorunluluğu getirilmiştir.

2021 yılında ihracat yapmış olsanız da İBKB'si 03.01.2022 tarihinden sonra düzenlenmiş ise ya da 03.01.2022 tarihinden sonra düzenlenmesi yönünde talimatınız bulunuyor ise ilgili tutarın %25'ini TCMB'ye satma zorunluluğunuz bulunmaktadır.