logo

Plastik Kalıp İmalatı

  • 22/08/2021

Plastik Kalıp İmalatı

Plastik enjeksiyon kalıp imalatı piyasada seri olarak plastik üretiminde kolaylık sağlamaktadır. Kalıp imalatı sektörü oldukça popülerdir. Kalıp insan gücüne dayalı, belirlenen parçaların makine yardımı ile istenilen ürünün şablonunun oluşturulması için birleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Plastik kalıpçılığı her geçen gün artış gösteren faaliyetler arasında yer almaktadır. Plastik enjeksiyon kalıp üretiminde zamanlama oldukça önemlidir.

Kalıp imalatında alınan ölçü üretim için de oldukça avantaj sağlamaktadır. Günümüzde çevremizdeki hemen her yerde plastik ürünleri görmemiz plastik kalıpçılığın yaygınlaşması ile sağlanmaktadır.

Plastik Kalıp Avantajları

Özellikle seri üretime olanak sağlayan plastik enjeksiyon kalıpları uzun vadede avantaj sunmaktadır. Özel çelikten imal edilmesi sayesinde az bir bakım ile çok fazla ürün elde etme imkânı sunmaktadır. Her sektörde rağbet gören plastik ürünler sayesinde plastik enjeksiyon kalıpları da günümüzde vazgeçilmez olmuşlardır.

Plastik Kalıp Dezavantajları

Plastik enjeksiyon kalıbın dezavantajları ilk olarak maliyetler ile ortaya çıkmaktadır. Üretim süresi 4 haftayı bulabilen plastik kalıpların üretimi için kullanılan tezgah ve ekipmanların pahalı olması, nitelikli işçilik gerektirmesi sebebi ile maliyetleri yükseltmektedir. Diğer bir dezavantaj da acil üretim gereken durumlarda plastik kalıp üretim süresinin uzun olması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kalıp İmalatında Kullanılan Makine

Plastik kalıp imalatı işlemlerinde CNC, torna, freze, dalma erezyon vb. makineler tercih edilmektedir. Kalıpların yapılmadan önce tasarımları elde edilmektedir. Tasarımları için Cad programı kullanımı uygundur. Kalıplar bilgisayar ortamında tasarlanır, ilgili makineler için CAD, CAM vb. programlanır, sonrasında birleştirilerek ortaya çıkmaktadır. Kalıp imalatı yapılırken ürünün boyutu ve şekli oldukça önemlidir. Plastik kalıp elemanları da ürüne ve kalıbın boyutuna göre değişiklik göstermektedir.

Kalıp İmalatında Kullanılan Elamanlar

Kalıp imalatında yolluk burcu kullanılmalıdır. Burada kullanılan yolluk sayesinde kalıp imalatında kullanılan malzeme kolaylıkla geçmektedir. Hazır kalıp elemanları olarak da bilinmektedir. Flaş yani merkezleme pimleri ise kalıpların açılıp kapanır hale gelmesinde oldukça önemlidir. Pim kısımları makinede dişi tarafa, burç kısımları ise erkek tarafından yerleştirilir.

İtici pimler parçaların kalıp içinden çıkmasını sağlayan kısımlardır. Silindir ve lama kesiti olarak yer almaktadır. Dişi ve erkek plakalar kalıplar için parça ayırma işlemlerini yapmaktadır.

Alt ve üst plakalar, destek plakaları ve maçalar da kalıp imalatında kullanılan elemanlar arasındadır.

Plastik Kalıp İmalatı Nasıl Yapılır?

Plastik kalıplar günlük yaşantımız da birçok alanda tercih edilen plastiklerin üretimi için kullanılmaktadır. Plastik Kalıplar üretilecek ürünün incelenmesi ve kalıbın bilgisayar destekli tasarlanması ile başlayıp, kalıp setinin sipariş edilmesi sonrası işlem yapacak ilgili makineler için CAD, CAM vb. programlanması ile devam edip, CNC, torna, freze ve dalma erezyon gibi makinelerde çeliğin işlenmesi sonrasında tüm elemanların toplanması sonrası imal edilmektedir.