logo

Plastik Kalıp İmalat Şirketi

  • 24/09/2021

Plastik Kalıp İmalat Şirketi

Plastik enjeksiyon kalıplamanın en temel tanımı, erimiş plastik hammaddelerin sıcaklık yardımıyla bir kalıba enjekte edilmesi ve ardından soğumuş şekilde kalıptan çıkartılarak ürün elde edilmesidir. Plastik enjeksiyon kalıplama imalat yöntemleri endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayattaki en küçük parçalardan en büyük parçalara kadar birçok plastik parça enjeksiyon kalıplama kullanılarak yapılır. Plastik enjeksiyon kullanarak yapılan üretimi iki kola ayırmak mümkündür. Birincisi kalıp imalatı, ikincisi ise plastik imalatıdır. Bu iki yöntem, aslında plastik enjeksiyon kalıplama üretiminde temel hazırlık aşamalarıdır. Her iki aşama da plastik kalıp imalat şirketi tarafından gerçekleştirilir. Üretilecek ürüne uygun kalıp tasarlanırken birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Kalıp imalatı çok dikkatli yapılmalı ve tolerans değeri düşük olmalıdır. Ancak plastik enjeksiyon kalıplama makinelerinin kullanımının hem avantajları hem de dezavantajları vardır.

Plastik Enjeksiyon Makinesi

Plastik enjeksiyon makinesi, piyasadaki plastiklerin seri üretimi için kolaylık sağlamaktadır. Bu açıdan kalıp yapımı çok popülerdir. Şekil, istenilen ürünü oluşturmak için belirli parçaları insan gücüne göre bir araya getirmek için bir makine kullanan bir şablon olarak tanımlanabilir. Plastik enjeksiyon kalıplama, artan faaliyetlerden biridir. Enjeksiyon kalıpları yaparken zamanlama çok önemlidir. Kalıp imalatında ölçüsü, üretim için de büyük bir avantaj sağlar. Günümüzde plastik kalıpların yaygınlaşması nedeniyle plastik ürünleri hemen hemen her yerde görebilirsiniz. Özellikle plastik enjeksiyon kalıpları seri üretime geçebilmekte ve uzun vadeli avantajlara sahiptir. Özel çelikten üretildiği için az bakımla birçok ürünün bakımını yapma imkanı sunar. Her kesimden plastik ürünlere olan talep sayesinde plastik enjeksiyon kalıpları günümüzde vazgeçilmez hale gelmiştir.

Plastik Kalıp Yapan Firma

Plastik kalıplar, birçok alanda tercih edilen plastikleri yapmak için günlük hayatımızda kullanılmaktadır. Bu aşamada ise plastik kalıp yapan firma hizmet verir. Plastik kalıp, üretilecek ürünün muayenesi ve ilgili takım tezgahının bilgisayar destekli tasarımı, CAD, CAM vb. ile başlar ve takım seti sipariş edildikten sonra daha ileri işlemler gerçekleştirilir. Çeliğin CNC, torna, freze ve dağlama makinelerinde işlenmesi ve tüm elemanlarının toplanmasından sonra yapılır.